Certifikáty

Garancia kvality

Spoločnosť Aurubis Slovakia monitoruje a dokumentuje kvalitu produktov pomocou systému riadenia kvality. Rezacie centrum je certifikované v súlade s DIN EN ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Certifikát ako výsledok certifikačného procesu kvality osvedčuje zhodu vlastností výrobku s vlastnosťami uvádzanými v príslušných normách a predpisoch, čím je pre zákazníka zárukou kvality. Certifikácii podliehajú nielen výrobky, ale aj výrobné podmienky. Tým garantujeme trvalé zabezpečovanie kvality a stálosť kvality celkového spracovania materiálov.

Narastajúce požiadavky zákazníkov, pracovníkov a zapojených strán zabezpečujeme trvalým zlepšovaním systému manažmentu kvality, systému enviromentálneho manažmentu, a systému manažmentu BOZP.

Aj preto dodržiavanie noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 považujeme za základ pri riadení našej spoločnosti.

Kvalita, ktorú pocítite

Staňte sa aj vy našim dlhodobým obchodným partnerom.

Naše rezacie centrum Aurubis Slovakia zásobuje meďou a zliatinami medi hlavne zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Katalógy a dodávky