História

Aurubis Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2007 ako dcérska spoločnosť Aurubis Stolberg GmbH & KG Nemecko, a začala prevádzku v novom účolovo vybudovanom zariadení v Dolnom Kubíne.

 • Prymetall Slovakia, s.r.o. bola založená 12. februára 2007
 • Výstavba budovy sa začala 18. apríla 2007
 • Kolaudácia budovy bola 31. júla 2007
 • Prvý rez sme uskutočnili 15. októbra 2007
 • Stock Master bol uvedený do prevádzky od 1. januára 2008
 • Spoločnosť bola certifikovaná podľa ISO 9001 3. júna 2008
 • Prymetall Slovakia, s.r.o zmenila názov na Aurubis Slovakia, s.r.o. 7. mája 2009
 • Spoločnosť bola certifikovaná podľa ISO 14001 25. mája 2011
 • Spoločnosť bola certifikovaná podľa ISO 45001 25. mája 2018
 • ERP systém I-Metal zavedený do prevádzky od 1. decembra 2018
 • I-Metal ERP system in operation since December 1st, 2018

Začiatky celej skupiny Aurubis siahajú až do roku 1866

VIac o skupine Aurubis.

Kvalita, ktorú pocítite

Staňte sa aj vy našim dlhodobým obchodným partnerom.

Naše rezacie centrum Aurubis Slovakia zásobuje meďou a zliatinami medi hlavne zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Katalógy a dodávky