Aurubis - popredný svetový poskytovateľ farebných kovov

Našou hlavnou oblasťou odbornosti je spracovanie a optimálne zhodnocovanie koncentrátov a surovín na recykláciu komplexných kvalít.
Aurubis je popredná európska integrovaná skupina pre meď a najväčší svetový recyklátor medi.

Aurubis vyrába čistú a vysoko kvalitnú meď z medených koncentrátov a recyklovaných materiálov, a tie následne spracováva na medziprodukty. Týmto spôsobom sa do ekonomického cyklu znova zavádza medený šrot a celý rad ďalších recyklačných materiálov.

Každý rok Aurubis vyrobí viac ako 1 milión ton obchodovateľných medených katód. V skupine sa ďalej spracovávajú na kontinuálne odlievané tyče, špeciálne drôty, tvary, valcované výrobky, pásy a profily z medi a zliatin medi. Ďalej Aurubis vyrába drahé kovy ako zlato a striebro a množstvo ďalších produktov, napríklad kyselinu sírovú a kremičitan železa ako vedľajšie produkty pri výrobe medi. Vedúcu pozíciu na trhu rozvíjajú zodpovedným prístupom k životnému prostrediu, ľuďom a zdrojom.

Fakty a čísla

Aurubis bola založená ako akciová spoločnosť v roku 1866. S IPO v roku 1998, národnými fúziami a medzinárodnými expanziami v nasledujúcich rokoch, je Aurubis teraz medzinárodne pôsobiacou skupinou. Akcie Aurubis sú súčasťou segmentu Prime Standard Segment Deutsche Börse a sú kótované na burzách MDAX a Global Challenges Index (GCX).

> Viac sa dozviete v kapitole Vzťahy s investormi

  • 1866 založenie Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft v nemeckom Hamburgu
  • Približne 7400 zamestnancov vo viac ako 20 krajinách na troch kontinentoch
  • 1 140 000 ton výrobkov z medi ročne
  • 560 miliónov eur investícií do ochrany životného prostredia od roku 2000
  • minimálne 99,99% obsahu medi v našich medených katódach – vysoká čistota zaručuje vynikajúcu kvalitu našich výrobkov

Kvalita, ktorú pocítite

Staňte sa aj vy našim dlhodobým obchodným partnerom.

Naše rezacie centrum Aurubis Slovakia zásobuje meďou a zliatinami medi hlavne zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Katalógy a dodávky